Solicita oferta - Asigurari maritime, aviatice si de transport

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Asigurare de raspundere a transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus (CMR)

Obiectul asigurarii CMR il constituie raspunderea companiilor ce efectueaza transporturi nationale sau internationale cu vehicule (care sunt mentionate expres in polita de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea marfurilor incredintate pentru transport.

Fac obiectul asigurarii numai raspunderile ce ii revin transportatorului in calitate de caraus pentru pagube produse marfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 si 23 din "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)", atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia.

Riscuri acoperite

Raspunderile cuprinse in asigurare in baza prezentelor Conditii speciale sunt cele prevazute la art.17 ?i 23 din Conventia Internationala (C.M.R.), astfel:

ARTICOLUL 17

 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cat si pentru intirzierea in eliberare.
 2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
 3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a fost inchiriat vehiculul sau a prepusilor acestuia.
 4. Tinand cont de articolul 18 paragraful 2 pana la 5, transportatorul este exonerat de raspunderea sau avaria rezultata din riscurile particulare inerente sau a mai multora din urmatoarele fapte:
  1. folosirea vehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contract si mentionat in scrisoarea de trasura;
  2. lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la alterari sau avariere atunci cand nu sunt ambalate sau sunt rau ambalate;
  3. manipularea, incarcarea, ancorarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar, sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului;
  4. natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscarea, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau rozatoarelor;
  5. insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
  6. transportul de animale vii.
 5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decat in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.

ARTICOLUL 23

 1. Cand in conformitate cu dispozitiile prezentei Conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
 2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acesteia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amandurora, pe baza valorii uzuale marfurilor de acelasi fel si aceeasi calitate.
 3. Totusi, cuantumul despagubirii nu va depasi 8,33 unitati de cont pe Kg de greutate bruta lipsa. Unitatea de cont este D.S.T.
 4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltueli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune - interese pentru pierdere nu sunt datorate.
 5. In caz de intarziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
 6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decat in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare.

Excluderi generale:

Asigurarea nu acopera:

 • Pierderea, avaria, cheltuiala sau intarzierea provenita dintr-un caz fortuit sau din forta majora, din chiar viciul propriu al bunurilor sau din natura lor, din cauze generate de expeditor sau de destinatar;
 • Pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din sau provocate de:
  1. folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
  2. lipsa sau pregatirea insuficienta ori defectuoasa a ambalajului (in acest sens termenul ,,ambalare" se considera ca include stivuirea intr-un container);
  3. viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  4. manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii;
  5. scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, uzura normala, ruginirea, deteriorarea interna si spontana, ruperea sau craparea ordinara a bunului asigurat;
  6. actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
  7. insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
  8. transportul de animale vii;
 • Pagube indirecte (de exemplu scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare);
 • Pagube produse de operatiuni militare in timp de razboi sau pricinuite de masuri de razboi (fie acesta declarat sau nu), greve, greve patronale (lock-out), tulburari civile, actiuni dusmanoase si altele asemenea;
 • Pagube datorate furtului bunurilor;
 • Cheltuieli facute pentru transformari sau imbunatatiri aduse bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze care nu sunt cuprinse in asigurare si nici pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • Pagube produse intentionat de Asigurat ori de prepusii acestuia, daca intentia rezulta fara echivoc din actele incheiate de organele in drept;
 • Pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauza unor evenimente neacoperite prin asigurare:
  1. persoana care conducea sau actiona autovehiculul care a produs evenimentul asigurat avea in sange un procent de alcool ce depaseste limita stabilita legal, sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau era in stare de ebrietate, sau s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea determinarii alcoolemiei;
  2. pagubele s-au produs in timpul comiterii unor infractiuni savarsite cu intentie, ori in timpul in care persoana care conducea sau actiona autovehiculul care a produs evenimentul asigurat era autoare a unei infractiuni savarsite cu intentie si incerca sa se sustraga de la urmarire;
  3. autovehiculul care a produs evenimentul asigurat nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila.

Raspunderea pentru transportul unora din bunurile enumerate mai sus poate fi inclusa in asigurarea CMR, la cererea scrisa a Asiguratului. In aceste conditii se va emite de catre asigurator un supliment de asigurare iar clientul va trebui sa achite valoarea unei prime de asigurare suplimentare.

Limitele maxime ale raspunderii acoperite prin asigurare pentru fiecare transport in parte efectuat in perioada de valabilitate a politei de asigurare se stabilesc de comun acord de catre Client si Asiguratorul ales de acesta.

Valabilitate

Asigurarea se poate incheia pe perioade de la o luna pana la perioade de cate un an.